Daily Archives: 23 June 2020

23 Jun 2020

2Raj.19:9b-11,14-21,31-35a,36; Mat. 7:6,12-14. Ya Tuhan, hanya Engkau sendirilah Allah segala Kerajaan di bumi. Hizkia, raja Yehuda, menerima surat dari Sanherib raja Asyur, bahwa ia sudah siap menggempur kota Yerusalem. Sanherib mengagungkan dirinya sebagai raja yang paling berkuasa di bumi, sedangkan Allah Israel dianggapnya tak berdaya. Hizkia membawa surat itu dalam doa di hadapan Allah, yang ia imani sebagai penguasa segala kerajaan di bumi. Benar, tanpa perlawanan senjata, pasukan Sanherib terpaksa mundur malam itu juga. Tuhan menggunakan cara-Nya sendiri untuk menyelamatkan kita pada saat yang berkenan kepada-Nya. Baiklah kita menyerahkan diri ke dalam perlindungan-Nya yang mahakuat.