Daily Archives: 18 June 2020

18 Jun 2020

Sir. 48:1-14; Mat 6:7-15. Bapamu tahu apa yang kalian perlukan, sebelum kalian minta kepada-Nya. Kasih dan perhatian Bapa kita di surga jauh melampaui kasih bapa kita di dunia. Bapa kita di dunia tahu apa yang dibutuhkan anak-anaknya untuk hidup sehari-hari dan sekolah. Apalagi Bapa di Surga. Ia tahu keinginan terdalam yang tersembunyi di hati kita. Apakah kita tidak perlu meminta? Tentu. Minta adalah tanda kerendahan hati, ketergantungan dan keperca-yaan kita kepada-Nya. Tetapi, kata Yesus, janganlah doa kita bertele-tele seperti orang yang tidak percaya. Yesus memberi kita doa “Bapa Kami”, doa singkat yang mencakup segalanya. Ucapkanlah dengan perlahan, penuh kesadaran, penuh iman, kasih dan harapan.