2 Jun 2020

2Ptr. 3:12-15a,17-18; Mrk.12:13-17. Hendaklah kalian bertum-buh dalam kasih karunia dan semakin mengenal Tuhan dan Juruse-lamat kita, Yesus Kristus. Dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi manusia merasa diri makin pintar dan tidak membu-tuhkan Tuhan. Wabah Covid-19 menyadarkan kita betapa rapuhnya manusia, betapa tak berdaya melawan musuh yang tak kelihatan itu. Maka tepat sekali imbauan Petrus supaya kita kembali kepada Tuhan, dan bertumbuh dalam kasih karunia-Nya. Mari kita berusaha untuk semakin mengenal Tuhan sebagai Juruselamat kita, dan jangan sampai kehilangan pegangan kita yang ampuh.

Comments are closed.