23 Mei 2020

Kis.18:23-28; Yoh.16:23b-28. Priskila dan Akwila dengan teliti menjelaskan kepada Apolos Jalan Tuhan. Apolos punya bakat menjadi pewarta. Ia fasih berbicara dan mahir dalam soal-soal Kitab Suci. Rupanya yang ia kenal baik adalah Perjanjian Lama, sebab Perjajian Baru, yang di sini disebut “Jalan Tuhan”, belum banyak ditulis. Maka Priskila dan Akwila memberi katekese pibadi kepada Apolos. Kita kagumi kerendahan hati Apolos yang tidak menganggap diri pintar, tapi terbuka untuk belajar, menerima  hal-hal baru yang belum ia ketahui. Itulah yang menjadikan dia pewarta Injil yang handal. Kita tidak pernah “tahu cukup”, apalagi “tahu segalanya” mengenai iman kita. Selalu ada hal-hal baru untuk dipelajari.

Comments are closed.