2 Mei 2020

Pw S. Atanasius. Kis. 9:31-42; Yoh. 6:60-69. Perkataan ini ke-ras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus berkata: “Roti yang Kuberikan itu ialah daging-Ku yang akan Kuberikan untuk hidup dunia.” Di antara para pendengar saat itu ada yang mengartikan perkataan Yesus secara harafiah. Mereka jadi terguncang: “Masakan kita harus makan dagingnya? Kita bukan kanibal!” Sesungguhnya, roti hidup yang Yesus berikan adalah hidup-Nya sendiri yang Ia kurban-kan secara berdarah di salib. Dalam perayaan Ekaristi dan komuni yang kita terima adalah Yesus yang hadir, seutuhnya sebagai pembe-rian diri dalam kasih yang tak ada taranya.

Comments are closed.