23 Apr 2020

Kis. 5:27-33; Yoh. 3:31-36. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Walaupun telah dilarang keras untuk mengajar dalam nama Yesus, para rasul tetap melakukannya. Maka mereka ditangkap lagi. Tapi mereka tidak takut. Kalau perintah manu-sia berlawanan dengan perintah Allah, siapakah harus diikuti? Tentu perintah Allah, penguasa langit dan bumi. Siapakah manusia yang berani menempatkan diri di atas Allah? Orang yang sombong dan tak tahu diri. Misalnya melarang orang melakukan praktik agama seperti beribadah, berbuat baik, melakukan amal. Semoga Tuhan menerangi budi kita untuk mengetahui apa yang berkenan kepada-Nya dan memberi kita keberanian untuk melakukan kehendak-Nya.

Comments are closed.