12 Apr 2020

HR PASKAH. Kis.10:34a,37-43; Kol. 3:1-4 atau 1Kor. 5:6b-8; Yoh. 20:1-9 atau Mat. 28:1-10. Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga…. barangsiapa percaya kepada-Nya, akan mendapat pengampunan dosa oleh nama-Nya. Kristus telah wafat dan bangkit. Peristiwa yang amat menentukan dalam sejarah manusia. Perang antara kejahatan dan kebaikan, antara mati dan hidup, antara dusta dan kebenaran, telah dimenangkan oleh kebaikan, hidup dan kebe-naran. Manusia tidak perlu terus terbelenggu dan mati dalam dosanya. Ada pembebasan dan pengampunan dari dosa. Kristuslah yang memperoleh semua itu bagi kita. Maka kita yang percaya pada-Nya, bersorak gembira: “Hidup Kristus, Alleluia!”

Comments are closed.