11 Apr 2020

SABTU SUCI. Kej.1:1 – 2:2 atau 1:1,26-31a (pendek); Kej. 22:1-18 atau 22:1-18 (pendek); Kel. 14:15 – 15:1; Yes. 54:5-14; Yes. 55:1-11; Bar. 3:9-15,32 – 4:4. Yeh. 36:16-17a,18-28; Rm. 6:3-11; Mat. 28:1-10. Jika kita telah menjadi satu dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitan-Nya. Kita menyatu dengan kema-tian Kristus dengan mematikan manusia lama kita: manusia yang menjadi hamba dosa, manusia egois yang hanya mencari kepuasaan diri, hanya memilih yang enak dan gampang. Kita bangkit bersama Kristus menjadi manusia baru. Manusia yang gemar mendengarkan sabda-Nya dan sigap melaksanakannya. Dengan tabah kita menjalani hidup ini, memanggul salib kehidupan menuju kebangkitan!

Comments are closed.