Daily Archives: 31 March 2020

31 Mar 2020

Bil. 21:4-9; Yoh. 8:21-30. Ia yang telah mengutus Aku, me-nyertai Aku. Ia tidak membiarkan Aku sendiri, sebab Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada-Nya. Perlawanan terhadap Yesus semakin gencar. Para lawannya bermulut besar dan terus menentang Dia. Yesus mengajar di depan umum dan melakukan banyak tanda untuk menunjukkan Ia bukan dari dunia ini. Tetapi mereka tetap tidak mau percaya. Tidak ada yang membela Yesus. Ia seolah sendirian. Tapi Bapa beserta-Nya dan tak pernah meninggalkan Dia. Juga di saat paling gelap di salib ketika Yesus merasa seolah Bapa mening-galkan Dia, Ia tahu Bapa hadir, dan ke dalam tangan Bapa Ia menyerahkan nyawa-Nya. Bapa pun selalu ada bersamaku.