22 Mar 2020

Minggu Prapaskah 1Sam.16:1b,6-7,10-13a; Ef.5:8-14; Yoh. 9:1-41 (panjang) atau Yoh. 9:1,6-9,13-17,34-38 (pendek). Percayakah engkau kepada Anak Manusia? Orang yang buta sejak lahir itu meng-alami dua perjalanan dari gelap menuju terang bersama Yesus, terang dunia. Pertama, matanya melihat terang matahari. Timbul konflik tentang siapa yang menyembuhkan dia dan dengan kuasa mana ia melakukannya. Dengan kuasa Allah? Mana bisa, itu hari Sabat dan tak boleh bekerja pada hari itu. Dengan kuasa kegelapan? Mana mungkin! Kemudian Yesus membuka mata hati orang itu sehingga ia melihat terang iman. “Aku percaya, Tuhan,” dan ia menyembah Yesus. Apa yang kulihat dengan mata hatiku?

Comments are closed.