Daily Archives: 1 March 2020

1 Mar 2020

Minggu Prapaskah I. Kej. 2:7-9; 3:1-7; Rm. 5:12-19 atau Rm. 5:12,17-19 (pendek); Mat. 4:1-11. Ular adalah binatang yang paling cerdik. Tidak mengherankan kalau iblis, si penggoda, mengambil wujud ular. Ia tidak bunyi, dan gerakannya halus. Kalau bisa berbicara, pasti per-kataannya halus pula. Dengan lembut ia menyuntikkan racun kecurigaan dalam hati Hawa: “Allah tidak ingin manusia bahagia. Allah tak mau disaingi. Maka manusia harus memakai caranya sendiri untuk menjadi bahagia, unuk menjadi seperti Allah. Caranya dengan makan buah terlarang itu.” Jatuhlah ia ke jurang sengsara. Lihat bagaimana reaksi Yesus terhadap godaan dan rayuan iblis. Dengan tegar ia berkata: “TIDAK!” Kita pun bisa seperti Yesus menolak godaan.