Daily Archives: 22 February 2020

22 Feb 2020

Pesta Takhta S. Petrus. 1Ptr. 5:1-4; Mat.16:13-19. Gembala-kanlah kawanan domba Allah dengan sukarela sesuai dengan kehen-dak Allah. Yesus mengangkat Petrus menjadi kepala Gereja, bukan untuk menguasai, melainkan untuk menggembalakan kawanan yang dipercayakan kepadanya. Petrus pun menugaskan para tua-tua, dan siapa saja yang memegang tugas pimpinan dalam keluarga, ling-kungan atau kalangan lebih besar untuk menjadi gembala. Gembala memelihara kawanannya dengan sayang, dengan pengurbanan diri, dengan sukarela, bukan terpaksa untuk mendapat upah. Itulah kehen-dak Allah bagi kita. Caranya sudah diteladankan oleh Yesus yang menyebut diri Gambala yang Baik.