15 Feb 2020

1Raj.12:26-32; 13:33-34; Mrk. 8:1-10. Raja Yerobeam membu-at dua anak lembu jantan dari emas. Sesudah Salomo wafat, kerajaan pecah. Sepuluh suku diberi kepada Yerobeam, satu suku saja kepada Rehabeam, anak Salomo. Patung anak lembu emas itu dibuatnya menjadi sembahan bagi sepuluh suku yang diperintahnya, supaya mereka jangan beribadah ke Yerusalem. “Inilah allah-allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir.” Mulailah penyembahan berhala. Tak masuk akal patung buatan Yerobeam bisa menyelamatkan Israel tiga ratus tahun yang lalu. Tetapi rakyat percaya saja. Orang lebih suka menyembah yang kelihatan ketimbang yang tidak kelihatan. Patung boleh kita hormati, tapi jangan sekali-kali menyembahnya.

Comments are closed.