Daily Archives: 12 February 2020

12 Feb 2020

1Raj.10:1-10; Mrk.7:14-23. Yesus menyatakan semua makan-an halal. Allah menciptakan bumi ini dengan segenap isinya. Tumbuh-tumbuhan dan binatang diberikan-Nya kepada manusia, juga akal budi untuk mengatur segalanya, termasuk apa yang baik untuk dima-kan. Ketika orang ramai mempersoalkan mana makanan yang halal, mana yang haram, Yesus membuat pernyataan yang membuat semua terbungkam. Apa yang kita makan, tidak menjadikan kita najis, sebab nanti dikeluarkan lagi. Tapi apa yang keluar dari hati, itulah yang menajiskan kita, yakni: pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan… Mari kita membersihkan hati kita dari semua itu.