Daily Archives: 8 February 2020

8 Feb 2020

1Raj.3:4-13; Mrk. 6:30-34. Mintalah apa yang kauharapkan dari pada-Ku. Itu pertanyaan Allah kepada Salomo. Sekiranya kita yang diminta, pasti kita membuat daftar permintaan yang panjang, sebab banyak sekali yang kita harapkan bagi diri sendiri, keluarga dan orang lain. Apakah Tuhan akan memenuhi permintaan kita? Itu tergantung dari apa yang kita minta. Tuhan pasti memberi kita segala yang baik, yang berguna bagi keselamatan kita. Tapi yang baik menurut anggap-an Tuhan, boleh jadi berbeda dari yang kita inginkan. Perhatikan apa yang diminta Salomo, orang yang terkenal bijaksana itu: “Berikan kepada hamba-Mu ini hati yang paham, yang dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat.” Semoga itu juga yang kita minta.