4 Feb 2020

2Sam. 18:9-10,14b,24-25a,30 – 19:3; Mrk. 5:21-43. Anakku Absalom … sekiranya aku boleh mati menggantikan engkau. Absalom, putra Daud mengadakan kudeta untuk merebut takhta ayahnya. Terjadi perang antara pengikut Absalom dan pengikut Daud. Absalom terbunuh. Mestinya itu kabar baik bagi Daud. Sebaliknya ia meratapi kematian anaknya. Sepertinya tak masuk akal. Ternyata kasih Daud bagi anaknya yang durhaka mengalahkan rasa keadilan. Kita ini mirip Absalom, anak-anak yang berontak terhadap Bapa di surga. Bapa berduka bila kita celaka karena dosa kita. Maka Ia mengutus Putra-Nya yang wafat untuk kita supaya kita selamat. Begitu besar kasih Bapa kepada kita. Apa jawaban kita?

 

Comments are closed.