Daily Archives: 28 January 2020

28 Jan 2020

Pw S. Tomas Aquino. 2Sam. 6:12b-15,17-19; Mrk. 3:31-35. Barangsiapa melakukan kehendak Allah, dialah saudara-Ku laki-laki, dialah saudara-Ku perempuan, dialah ibu-Ku. Yesus mendirikan kelu-arga baru, Kerajaan Allah, yang tidak didasarkan pada pertalian da-rah. Yang mempersatukan mereka ialah kehendak Allah yang dicari dan dilakukan bersama-sama. Dengan itu Ia tidak menolak Maria, ibu-Nya, malah memberi tempat tertinggi kepadanya. Bukankah Maria wanita pertama yang secara sempurna melaksanakan kehendak Allah dengan pernyataannya: “Aku ini hamda Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu”. Semoga sikap Bunda Maria itu menjadi dasar dan arah hidup kita sebagai warga Kerajaan Allah.