19 Jan 2020

Minggu Biasa II. Yes. 49:3,5-6; 1Kor.1:1-3; Yoh.1:29-34. Engkau ada-lah hamba-Ku, Israel, olehmu Aku menyatakan keagungan-Ku. Men-jadi hamba Tuhan adalah suatu kehormatan, suatu panggilan luhur. Allah yang tak kelihatan menampakkan keagungan-Nya melalui hamba-hamba-Nya yang setia berbakti kepada-Nya. Tugas Israel ialah mengumpulkan umat yang sesat dan tercerai-berai kembali kepada Tuhan. Bukan tugas yang gampang, tetapi Tuhanlah kekuat-annya. Bahkan tugas lebih besar lagi dipercayakan kepadanya, me-lampaui bangsanya. Ia dijadikan terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan dari Allah sampai ke ujung bumi. Tugas apa yang dipercayakan Tuhan kepada saya sebagai hamba-Nya?

Comments are closed.