9 Jan 2020

1Yoh. 4:19 – 5:4; Luk. 4:14-22a. Jika seorang berkata: “Aku mengasihi Allah” tetapi membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta. Mengatakan “Aku mengasihi Allah” itu gampang sekali. Toh Allah tidak kelihatan. Perlu dibuktikan, dan buktinya ialah mengasihi sesama yang kelihatan. Itu tidak mudah. Bahkan kadang kita merasa tak mungkin mengasihi orang tertentu yang amat sangat menjengkel-kan. Mengasihi bukan soal perasaan, tapi soal kemauan: Mau mem-beri yang terbaik buat sesama. Mungkin orang yang menjengkelkan itu mengalami masa kecil yang buruk, tidak mengenal kasih dalam keluarga. Siapa tahu kasihku baginya akan menyembuhkan perangai-nya yang buruk menjadi orang yang sangat menyenangkan.

Comments are closed.