Daily Archives: 8 December 2019

8 Des 2019

Minggu Adven II. Yes. 11;1-10; Rm 15:4-9; Mat. 3:1-12. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kita memasuki Minggu Adven kedua. Adven masa penantian penuh harapan dan masa pertobatan. Yohanes yang diutus untuk menyiapkan jalan Tuhan, membaptis di Sungai Yordan. Banyak orang menerima baptisan sebagai tanda pertobatan. Tapi baptisan itu saja tidak cukup. Perlu menghasilkan buah pertobatan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Sakramen Tibat dosa-dosa kita diampuni. Selanjutnya kita pun perlu menghasilkan buah-buah pertobatan: hidup dengan penuh kasih, keramahan, kesa-baran, pengampunan, kelemahlembutan, hormat, kerendahan hati. Singkat kata, memancarkan kekudusan Allah.