Daily Archives: 27 November 2019

27 Nov 2019

Dan. 5:1-6,13-14,16-17,23-28; Luk. 21:12-19. Karena nama-Ku, kalian akan dibenci semua orang. … Kalau kalian tetap bertahan, ka-lian akan memperoleh hidupmu. Kebaikan dan kejahatan, seperti terang dan gelap, tidak bisa hidup berdampingan. Atau terang menyi-nari kegelapan, atau kegelapan memadamkan terang. Orang-orang jahat mencintai kegelapan, supaya perbuatan-perbuatan mereka yang jahat tidak nampak. Mereka membenci Yesus, terang kehidupan. Mereka berdaya upaya memadamkan terang itu. Sekejap saja terang itu padam, ketika Yesus wafat dan matahari tidak bersinar. Tapi Ia bangkit dalam terang yang tak terpadamkan. Bertahanlah kita dalam penderitaan sejenak. Terang abadi menanti kita dalam hidup kekal.