Daily Archives: 2 October 2019

2 Okt 2019

Pw Para Malaikat Pelindung. Kel. 23:20-23a; Mat.18:1-5,10. Sesungguhnya Aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, untuk melindungi engkau di jalan untuk membawa engkau ke tempat yang telah Kusediakan. Kepada kita masing-masing Tuhan memberi seorang malaikat pelindung. Dia utusan Tuhan dan siang malam memandang wajah Allah. Tugasnya ialah membimbing kita supaya tetap menapaki  jalan Tuhan. Dalam hidup ini ada banyak rambu jalan yang menyesatkan, yang membawa kita kepada kesenangan semu dan sementara. Kesenangan itu kita nikmati sebentar saja, lalu menje-rumuskan kita ke tubir sengsara. Sebaliknya malaikat pelindung membimbing kita di jalan menuju kebahagiaan kekal.