Daily Archives: 17 September 2019

17 Sep 2019

1Tim. 3:1-13; Luk. 7:11-17. Mereka harus diuji dahulu dan baru ditetapkan dalam pelayanan ini setelah ternyata mereka tak bercacat. Gereja adalah kumpulan orang yang percaya kepada Yesus, hidup menurut ajaran-Nya dan bersatu sebagai anak-anak Bapa yang terkasih. Supaya dapat berfungsi dengan baik, perlu ada organisasi. Ada keuskupan, ada paroki, ada lingkungan dengan ketuanya masing-masing. Paulus memberi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ketua lingkungan: dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar, ramah, pendamai, kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati. Syarat-syarat itu bukan untuk ketua saja, tapi kita masing-masing diharapkan memenuhinya.