Daily Archives: 31 August 2019

31 Agt 2019

1Tes. 4:9-11; Mat. 25:14-30. Setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Seperti hamba-hamba di dalam perumpamaan itu, kita masing-masing diberi talenta, bakat-bakat, kesanggupan. Jumlahnya tidak sama. Itulah modal untuk hidup. Kelak kita harus mempertanggung jawabkannya kepada sang Pencipta. Ada yang diberi banyak talenta dan rajin mengembangkan dan mengamalkannya sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Ada yang punya talenta, misalnya suara emas, pandai menyanyi, tapi tidak mau ikut kor karena malu atau malas. Apa pun talenta kita, sedikit atau banyak, mari kita kembangkan dan amalkan, supaya kita boleh masuk ke dalam kebahagiaan kekal Tuhan kita.