Daily Archives: 2 July 2019

2 Jul 2019

Kej. 19:15-29; Mat. 8:23-27. Istri Lot menoleh ke belakang. Sebuah gedung perkantoran sepuluh tingkat terbakar. Semua orang berhamburan keluar menyelamatkan diri. Ibu Umi menoleh ke bela-kang. Ia ingat dompetnya masih ada di laci meja tulisnya. Maka ia kembali masuk gedung. Malang baginya, ia musnah dalam api bersa-ma dompetnya. Lot disuruh bergegas bersama istri adan anak-anak-nya meninggalkan kota supaya selamat. Lalu turunlah hujan belerang dan api atas kota Sodom dan Gomora. Istri Lot menoleh ke belakang. Ia kembali lalu musnah dalam api. Batu kapur dalam bentuk perem-puan mengingatkan orang akan dia. Mau selamat? Maju terus ke de-pan. Jangan sayangkan apa yang kita tinggalkan di belakang.