Daily Archives: 9 May 2019

9 Mei 2019

Kis. 8:26-40; Yoh. 6:44-51. Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Sida-sida dari Etiopia sedang duduk dalam kereta sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Tuhan mengutus Filipus untuk menemui dia. “Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?” Banyak orang membaca Alkitab setiap hari. Itu sangat terpuji. Apakah mereka mengerti? Jarang ditanyakan. Pokoknya baca. Rupanya itu tidak cukup, sebab Tuhan sendiri mengutus Filipus untuk menolong orang itu mengerti. Sabda Tuhan perlu dibaca, dimengerti, dihayati dan dilaksanakan. Dengan demikian kita akan semakin mengenal, mengasihi dan melayani Tuhan dan sesama. Sabda Tuhan memberi sukacita dan kekuatan menghadapi segala kesulitan hidup.