Daily Archives: 14 April 2019

14 Apr 2019

Minggu Yes. 50:4-7; Flp. 2:6-11; Luk. 22:14 – 23:56 (23:1-49). Dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Sejarah umat manusia adalah sejarah dosa, kekerasan dan darah. Akhirnya Allah Putra menjadi manusia untuk mengajarkan kepada kita cara hidup yang benar dan membahagiakan. Jalan yang ditempuh Yesus adalah jalan kerendahan hati dan ketaatan, bahkan taat sampai mati, mati yang paling hina di kayu salib. Hari ini kita memasuki Pekan Suci. Kita mengikuti Yesus langkah demi langkah masuk ke kota Yerusalem di mana Ia disambut dengan teriakan “Hosana” yang kemudian berubah menjadi “Salibkan Dia!” Mari kira berjaga-jaga bersama Yesus.