6 Apr 2019

Yer.11:18-20; Yoh.7:40-53. Aku seperti anak domba yang jinak yang dibawa untuk disembelih. Itu gambaran dari nabi Yeremia yang berusaha keras membawa umat kembali kepada Tuhan, tapi ditolak dan dianiaya oleh bangsanya. Itu terlebih lagi gambaran Kristus, anak domba Allah yang disembelih untuk menghapus dosa-dosa umat manusia. Itu juga gambaran dari setiap pengikut Kristus yang konsisten pada panggilannya menjadi terang dan garam dunia. Siapkah kita menderita untuk itu? Kejahatan membutakan orang yang melakukannya. Yesus di salib memohonkan pengampunan Bapa sebab “mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.” Mari kita belajar menderita dan mengampuni seperti Kristus.

Comments are closed.