Daily Archives: 30 March 2019

30 Mar 2019

Hos. 6:1-6; Luk 18:9-14. Aku menyukai kasih setia dan pengenalan akan Allah daripada kurban-kurban bakaran. Orang membawa kurban untuk bersyukur, memberi silih atau memohon sesuatu. Allah tidak memerlukan kurban; Ia Roh murni. Yang Ia inginkan dari kita adalah relasi. Dia menaruh kasih setia pada kita dan mengenal kita sedalam-dalamnya. Ia ingin kita pun menaruh kasih setia pada-Nya serta berusaha mengenal dan mengasihi Dia semampu kita. ‘Tidak kenal, tidak sayang’, juga berlaku untuk relasi kita dengan Tuhan. Tidak cukup berdoa dan menyapa Tuhan pada waktu-waktu tertentu. Allah ingin kita menjadi sahabat-Nya dengan menemukan kehadiran-Nya dalam setiap peristiwa sepanjang hari.