Daily Archives: 8 March 2019

8 Mar 2019

Yes. 58:1-9a; Mat. 9:14-15. Kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi dan memukul dengan tinju….Puasa kita percuma kalau dibarengi dengan tingkah laku penuh kekerasan. Tujuan puasa bukan untuk melangsingkan badan, tapi untuk mengendalikan nafsu serakah, rakus, marah, cemburu, benci. Disiplin diri perlu untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, menaruh belaskasih dan lemah lembut, membebaskan sesama dari segala yang membelenggu, menekan dan membebani, berbagi dengan yang kekurangan, memberi tumpangan, menyambut saudara yang kesulitan. Dengan demikian, Tuhan dalam kemuliaan-Nya hadir dalam hidup kita dan kapan pun kita berseru kepada-Nya, Ia akan menjawab.