Daily Archives: 16 February 2019

16 Feb 2019

Kej. 3:9-24; Mrk. 8:1-10. Perempuan yang Kautempatkan di sisiku, dialah yang memberikan buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Si jahat membujuk manusia sehingga ia tidak puas menjadi ciptaan yang patuh kepada Allah, tapi mau menjadi seperti Allah sendiri. Akibat dosa segalanya menjadi kacau. Manusia tak mau bertanggung jawab. Ia menyalahkan perempuan itu, bahkan menyalahkan Allah yang telah menempatkan dia di sisinya. Segala relasi menjadi rusak: relasi dengan Allah, dengan sesama, dengan alam. Itulah kerajaan dunia yang membawa kehancuran dan maut. Bersama Yesus kita membangun Kerajaan Allah di mana semua relasi itu dipulihkan sehingga terwujud kehidupan penuh kebahagiaan.