Daily Archives: 24 December 2018

24 Des 2018

2Sam. 7:1-5, 8b-12,16; Luk.1:67-79. …untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan naungan maut; untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Sebentar lagi kita merayakan Natal, kelahiran Tuhan Yesus Penyelamat dunia. Kita menyambut-Nya sebagai Terang dan Penunjuk jalan. Kegelapan dan maut adalah gambaran dosa dan akibatnya. Tuhan datang untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kegelapan dan maut diubah menjadi terang dan kehidupan. Bagi kita yang mudah sesat, bertengkar dan perang, Tuhan menjadi penunjuk jalan yang membawa kepada damai sejah-tera. Mari kita membuka hati yang sudah dibersihkan oleh pengam-punan untuk menyambut Raja segala raja yang lahir  di palungan