Daily Archives: 22 December 2018

22 Des 2018

1Sam.1:24-28; Luk.1:46-56. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, … maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Hana, istri Elkana, lama tidak dikaruniai anak. Ia sering diejek oleh Penina, istri kedua Elkana yang mempunyai beberapa anak. Setelah doa yang khusuk dan mendapat berkat dari Eli, imam yang tua, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang putra yang diberi nama Samuel. Hana sangat bersyukur. Ia sadar anak itu anugerah istimewa Tuhan baginya. Maka sebagai tanda syukur ia pun mempersembahkan pu-tranya itu untuk menjadi pelayan Tuhan di rumah Tuhan. Adakah anugerah istimewa yang saya terima dari Tuhan, dan yang mau saya persembahkan kepada-Nya sebagai tanda syukur?