Daily Archives: 21 December 2018

21 Des 2018

Kid. 2:8-14 atau Zef. 3:14-18a; Luk.1:39-45. Diberkatilah eng-kau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Saat Maria masuk ke rumah Elisabet, wanita tua itu dipenuhi Roh Kudus. Ia menyambut Maria yang juga penuh Roh Kudus. Perkataan Elisabet itu diilhami oleh Roh Kudus, jadi sungguh benar dan bukan pujian ko-song. Di sepanjang sejarah selama dua ribu tahun ini, adakah wanita yang lebih dikenal dan dihormati daripada Maria, Bunda Yesus? Tidak ada. Maria diberkati melebihi semua perempuan, sebab ia telah merelakan diri dipakai oleh Tuhan supaya karya keselamatan Allah untuk dunia terlaksana. Kita yang suka menyebut diri hamba Tuhan, relakah kita dipakai Tuhan untuk keselamatan dunia?