Daily Archives: 11 December 2018

11 Des 2018

Yes. 40:1-11; Mat. 18:12-14. Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Untuk menje-laskan itu, Yesus menceritakan perumpamaan seorang gembala yang kehilangan seekor domba dari seratus. Ia pergi mencarinya sampai dapat. Jumlah manusia yang pernah hidup dan yang sekarang hidup di bumi ini tak terhitung banyaknya. Namun Bapa mengenal masing-masing dengan namanya. Dan masing-masing diciptakan untuk keba-hagiaan kekal bersama-Nya. Selama hidupnya di dunia, manusia dihadapkan pada pilihan: menerima kasih Allah yang menyelamatkan atau menolaknya. Kita menyambut kasih Allah dengan terus menerus berbuat baik dan hidup tak bercela di hadapan-Nya.