2 Okt 2018

Pw Para Malaikat Pelindung. Kel. 23:20-23a; Mat. 18:1-5,10. Sesungguhnya, Aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah Kusediakan. Itu dikatakan kepada Musa yang dipanggil untuk memimpin bangsa Israel melalui padang gurun ke tanah terjanji. Bayangkan membawa sekian banyak orang yang suka mengomel melalui padang gurun yang luas. Tidak ada kompas, tak ada papan penunjuk jalan. Musa tak perlu kuatir. Malaikat Allah membimbing mereka. Kita pun punya malaikat pelindung. Apakah kita ingat dia? Minta bimbingannya agar sampai ke tempat tujuan?

Comments are closed.