Daily Archives: 8 August 2018

8 Agustus 2018

Pw S. Dominikus. Yer. 31:1-7; Mat. 15:21-28. Aku mengasihi egkau dengan kasih yang abadi, sebab itu Aku melanjutkan kasih setia-Ku kepadamu. Sejarah manusia adalah sejarah ketidak setiaan kepada Allah Penciptanya, kepada kodratnya sendiri, kepada sesama dan alam pemberian Allah. Kendati demikian Allah tetap setia. Ia tetap mengasihi walaupun manusia ciptaan-Nya menghujat, mengingkari bahkan membenci-Nya. Misalnya, kehidupan itu kudus bagi Allah. Tapi berapa juta pembunuhan terjadi setiap hari di muka bumi ter-masuk pembunuhan bayi dalam kandungan atau abortus? Apakah darah mereka tidak berteriak ke surga minta keadilan? NamunTuhan melanjutkan kasih setia-Nya kepada kita. Maukah kita berubah?