15 Jul 2018

Minggu Biasa XV. Am.7:7:12-15; Ef.1:3-14 (1:3-10); Mrk. 6:7-13. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bukan kebetulan kita ada di bumi ini. Hidup kita sudah ada dalam rencana Allah dari kekal. Kita berharga di mata-Nya! Bayangkan Amos seorang peternak dan pemungut buah ara hutan dipanggil Tuhan menjadi nabi untuk bernu-buat terhadap umat Israel. Bayangkan Saulus seorang penganiaya umat Tuhan dipanggil menjadi rasul bangsa-bangsa. Tuhan memang-gil, mengundang dan memampukan. Ia tidak memaksa. Ia tidak membiarkan kita berjuang sendirian. Hanya perlu kerelaan kita menjadi hamba-Nya untuk melakukan karya-Nya di bumi ini demi kemuliaan nama-Nya dan keselamatan semua orang.

Comments are closed.