Daily Archives: 27 April 2018

27 Apr 2018

Jumat. Kis. 13:26-33; Yoh. 14:1-6. Janganlah gelisah hatimu… di tumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Banyak orang merasa gelisah menghadapi maut. Apa yang akan terjadi setelah meghembuskan nafas terakhir? Tak ada yang tahu. Perkataan Yesus memberi penghiburan dan kepastian. Jangan gelisah, percayalah, yakinlah. Yesus sudah pergi mendahului kita untuk menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa. Selama hidup di dunia selalu ada kemungkinan kita diusir atau digusur. Tidak demikian di rumah Bapa; di sana ada banyak tempat. Perlu dalam hidup ini selalu memberi tumpangan kepada orang lain, supaya kita pun mendapat tumpangan di  rumah Bapa untuk selamanya