Daily Archives: 23 February 2018

23 Feb 2018

Yeh. 18:21-28; Mat. 5:20-26. Tuhan tidak berkenan pada kematian orang fasik, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Kalau ada yang berbuat jahat pada kita, maka reaksi spontan ialah ‘Semoga dia celaka’, atau ‘Semoga dia mati!’ Itu sangat manusiawi. Tetapi bukan begitulah pikiran Allah. Ia tidak menginginkan kematian orang berdosa. Bukankah orang itu juga ciptaan-Nya yang Ia kasihi? Bukankah Kristus mati untuk dia juga, supaya ia selamat? Para martir kudus tidak menyumpahi algojo-algojo mereka tetapi mengampuni dan berdoa supaya mereka bertobat. Itu diteladankan oleh Kristus Penyelamat kita: “Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.”