Daily Archives: 5 February 2018

5 Feb 2018

Senin. Pw S. Agata. 1Raj. 8:21-7,9-13; Mrk. 6:53-56. Tuhan telah me-netapkan matahari di langit, tetapi Ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Tabut perjanjian yang menandakan kehadiran Allah di tengah umat-Nya diletakkan di dalam Rumah yang dibangun Salomo bagi Allah. Segera turunlah awan memenuhi Rumah Allah itu. Dalam Perjanjian Lama awan menandakan kehadiran Allah. Allah yang maha mulia dan maha kudus hadir di mana-mana. Ia tak dapat dibatasi tembok-tembok buatan manusia. Namun Nama-Nya hadir di tempat-tempat yang dikhususkan bagi-Nya. Di sanalah umat berkumpul untuk berdoa dan beribadah bersama. Sepantasnya kita hormati tempat-tempat itu dengan sikap, perilaku dan cara berpakaian kita.