Monthly Archives: January 2018

29 Jan 2018

2Sam. 15:13-14,30; 16:5-13a; Mrk. 5:1-20. Biarlah ia mengutuk. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu. Raja Daud dan beberapa orang yang setia sedang melarikan diri dari Absalom, anak Daud yang mau merebut takhta dan mencabut nyawa ayahnya. Di tengah jalan Ia ditemui Simei yang mengutuki Daud. Orang yang bersama Daud mau membunuhnya, tetapi dilarang oleh Daud. Dari Daud kita belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kutuk dengan kutuk. Yesus mengajar kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, kutuk dengan berkat, sebab dengan demikian kita akan beroleh kebaikan dan berkat.

28 Jan 2018

Minggu Biasa IV. Ul.18:15-20; 1Kor. 7:32-35; Mrk. 1:21-28. “Seorang nabi akan Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini.” Selama berabad-abad umat menantikan nabi seperti Musa yang dijanjikan Allah. Penampilan Yesus yang mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti para ahli Taurat, membuat mereka takjub. Apalagi ketika mereka melihat konfrontasi Yesus dengan roh-roh jahat. Yesus tidak punya urusan dengan roh jahat. Dengan perkataan-Nya yang penuh kuasa Ia mengusir mereka pergi. Sungguh tak bisa diragukan lagi: Dialah yang dijanjikan Allah kepada Musa. Firman yang Ia ucapkan adalah firman Allah. Maka baiklah kita mendengarkan dan melakukannya dengan cermat.