Daily Archives: 29 January 2018

29 Jan 2018

2Sam. 15:13-14,30; 16:5-13a; Mrk. 5:1-20. Biarlah ia mengutuk. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini dan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu. Raja Daud dan beberapa orang yang setia sedang melarikan diri dari Absalom, anak Daud yang mau merebut takhta dan mencabut nyawa ayahnya. Di tengah jalan Ia ditemui Simei yang mengutuki Daud. Orang yang bersama Daud mau membunuhnya, tetapi dilarang oleh Daud. Dari Daud kita belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kutuk dengan kutuk. Yesus mengajar kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan, kutuk dengan berkat, sebab dengan demikian kita akan beroleh kebaikan dan berkat.