Daily Archives: 14 January 2018

14 Jan 2018

Minggu Biasa II. 1Sam. 3:3b-10,19; 1Kor. 6:13c-15a,17-20; Yoh. 1:35-42. Anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi Eli tidak memarahi mereka. Eli seorang imam yang saleh, tetapi kedua anaknya, Hofni dan Pinehas, melakukan banyak pelanggaran dan dosa. Eli tahu, tapi ia membiarkan mereka. Anak-anak dipercayakan Tuhan kepada kita bukan hanya supaya badan mereka tumbuh sehat dan kuat, tapi terlebih untuk mendidik mereka mejadi anak-anak yang berkenan kepada Allah. Yesus pernah berkata: “Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegorlah dia.” (Luk 17:3). Kalau kita diam saja, kita membuat dosa kelalaian. Tuhan ingin semua orang selamat. Semoga kita saling menolong dan mengingatkan supaya terus maju di jalan Tuhan.