Daily Archives: 13 January 2018

13 Jan 2018

1Sam. 9:1-4,17-19;10:1a; Mrk. 2:13-17. Mengapa Ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Kerajaan Allah itu inklusif: terbuka bagi semua bangsa, suku dan profesi. Maka Lewi, seorang pemungut cukai pun dipanggil Yesus untuk ikut Dia menjadi murid-Nya. Suatu hidup baru terbentang di depan Lewi, di mana bukan uang lagi yang memegang peran utama. Hidup lama ia tinggalkan dengan pesta perpisahan dari rekan-rekannya, para pemungut cukai. Yesus ikut pesta itu. Dia Gembala yang baik yang akrab dengan domba-dombanya sehingga Dia berbau domba. Kedekatan dengan orang berdosa tidak mencemarkan diri-Nya, sebaliknya menguduskan mereka menjadi anak-anak Allah.