Daily Archives: 1 January 2018

1 Jan 2018

HR Santa Maria Bunda Allah. Bil. 6:22-27; Gal. 4:4-7; Luk. 2:16-21. TUHAN menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Bacaan pertama di hari pertama tahun ini berupa berkat yang diucapkan Harun atas bangsa itu. Hari ini berkat  itu diucapkan atas kita juga. Semoga wajah Allah Bapa berseri-seri melihat kita putra-putri-Nya berkumpul sehati sejiwa dalam Putra-Nya. Semoga sepanjang tahun ini kita terus berusaha menyenangkan hati Bapa dengan melakukan apa yang berkenan kepada-Nya. Yang pa-ling menyenangkan Bapa ialah orang yang mendengarkan dan melak-sanakan sabda Tuhan seperti Bunda Maria.