12 Des 2017

Selasa. Yes. 40:1-11; Mat. 18:12-14. Seluruh umat manusia seperti rumput; semaraknya seperti bunga di padang. Planit bumi kita sudah berumur jutaan tahun, dan umat manusia ribuan tahun. Sepuluh ribu tahun lalu mulai peradaban pertama ketika orang-orang berkumpul mendiami bagian bumi yang subur. Beberapa abad kemudian mereka belajar bertani dan memelihara ternak. Umur kita paling seratus tahun lebih sedikit, sedangkan Allah kekal adanya. Maka firman-Nya pun kekal. Betapa beruntungnya kita boleh menangkap firman yang kekal itu. Firman bahwa kita yang fana ini berharga dan dikasihi oleh Allah yang kekal. Ia bagaikan gembala yang mencari kita bila kita sesat. Dialah Bapa kita yang tidak menghendaki satu pun anak-Nya hilang.

Comments are closed.