Daily Archives: 9 November 2017

9 Nov 2017

Kamis. Pesta Pemberkatan Gereja Basilik Lateranen. Yeh. 47:1-2,8-9,12; 1Kor. 3:9b-11,16-17; Yoh. 2:13-22. Kamu adalah Bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Kita tidak usah pergi jauh-jauh ke Yerusalem atau ke Roma untuk menyembah Allah. Allah bersemayam di hati kita. Kalau begitu adalah kewajiban kita menjaga hati bersih dari segala pikiran dan nafsu jahat. Perlu juga menghiasnya dengan bunga-bunga kebajikan dan segala perbuatan baik. Allah yang ber-semayam adalah Allah yang hidup, yang menyapa kita. Perlu keheningan untuk mendengarkan Dia berbicara kepada kita. Dalam bait Allah ada dupa yang menyebarkan keharuman, yaitu doa-doa kita berupa pujian, syukur dan permohonan. Sungguh, Allah di tengah kita!