Daily Archives: 15 October 2017

15 Okt 2017

Minggu Biasa XXVIII. Yes. 25:6-10a; Flp. 4:12-14,19-20; Mat. 22:1-14. Tuhan semesta alam akan menyediakan suatu perjamuan di gunung Sion bagi segala bangsa. Dialah Allah yang meniadakan maut dan perkabungan, dan memberi keselamatan kepada segala suku bangsa. Nubuat dari nabi Yesaya itu menggema dalam perumpamaan Yesus tentang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Tapi sedihnya, para undangan tidak datang karena berbagai alasan. Ada pula yang tidak peduli, bahkan ada yang menyiksa dan membunuh utusan raja itu. Bukankah seperti itu juga keadaan kita sekarang? Berapa persen dari umat yang hadir dalam perjamuan Ekaristi di gereja dan dalam perjamuan sabda di lingkungan?