Daily Archives: 24 June 2017

24 Jun 2017

HR Kelahiran S. Yohanes Pembaptis. Yes. 49:1-6; Kis. 13:22-26; Luk. 1:57-66.80. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang dari pada-Ku sampai ke ujung bumi. Kelahiran Yohanes anak Elisabet menimbulkan pertanya-an “Menjadi apakah anak ini nanti?” Sebab belum pernah terdengar seorang perempuan yang tua renta melahirkan. Nubuat nabi Yesaya tepat sekali dikenakan padanya. Tugas hidupnya ialah menyiapkan jalan bagi Mesias, terang dunia. Maka selayaknya dia pun memancarkan terang yang menunjuk kepada Terang besar dengan berkata: “Aku telah melihat-Nya dan memberi kesaksian: Ia inilah Anak Allah!”